Ariva t750i
Mam probléma S roozhravanim youtube a inich applikáció.obraz mam ale videonsa zastavy.prosim O rieseni

Dobrý deň.

Aktualizujte v prijímači ak ho nemáte, na najnovší FW 1.20B2 určený pre Váš model. Po aktualizácii preveďte reset prijímača do výrobných nastavení. Následne reštartujte váš internetový ROUTER.

AK to nepôjde kontaktujte Vášho internetového operátora nech Vám skontroluje internetové pripojenie.